تیزهوشان ابتدایی

تیزهوشان

۱- مساحت مثلث قائم الزاویه متساوی الساقینی که وتر آن ۱۲ سانتی متر است چه قدر است ؟

۲- اگر طول دو ضلع یک متوازی الاضلاع ثابت و یک زاویه آن تغییر کند چه تغییری در محیط و مساحت آن ایجاد می شود ؟

۳- اگر زوایای مثلثی با اعداد ۱و ۴ و ۵ متناسب باشد نوع مثلث کدام است ؟

۴- میانگین ۶ عدد ۱۲ و حاصل جمع ۵ تا از آن عددها ۵۲ می باشد مقدار عدد آخر چه قدر است ؟

۵- مجموع زوایای داخلی یک شش ضلعی چند درجه است ؟

۶- در ظرفی که ۱۲ لیتر گنجایش دارد ۹ لیتر مایع ریختیم چند درصد ظرف خالی است ؟

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.