تیزهوشان ابتدایی

فرمول درصد

دانش آموز عزیز و تیزهوشم سلام  

امیدوارم خودت را برای آزمون آماده کرده باشی یک فرمول جدید در باره درصدهای متوالی یاد بگیر  

ابتدا دو عدد درصد را باهم جمع می کنیم  . بعد دو عدد را در هم ضرب می کنیم و از حاصل ضرب دو صفر حذف می کنیم اگر سوال مربوط به کاهش بود دو عددبه دست آمده را  را از هم کم می کنیم و اگر مربوط به افزایش بود با هم جمع می کنیم

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.